System Zarządzania BHP

Pracujemy nad wdrożeniem systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N-18001:2004 w zakresie usług wysokościowych wymagających zastosowania technik alpinistycznych.

       

Celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N 18001:2004 jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. Narzędzie to zapewnia poprawę warunków pracy, dzięki czemu zwiększa się wydajność i jakość oferowanych usług. System skupia uwagę na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.